הכנס בעוד:

ימים,
שעות ו
דקות

חסות שותפים

עמותת נגישות ישראל

עמותת נגישות ישראל הינה מוסד ללא כוונות רווח הפועל מאז 1999 השם לו למטרה לקדם את הנגישות בישראל, בכדי לשפר את איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות ובכך לאפשר השתלבותם בחברה בכבוד, בשוויון, בנוחות ובמקסימום עצמאות.

בשנים האחרונות עברו בכנסת תקנות רבות המקדמות ומחייבות שיפור בנגישות, גם בשירותי אינטרנט, זאת מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אשר נחקק בשנת 1998. החוקים והתקנות בנושא הנגישות הינם מורכבים, ולכן פיתחה עמותת נגישות ישראל הדרכות, קורסים וימי עיון כדי לפשט את תהליך ההנגשה ולהטמיע אותו בארגון באופן מיטבי. המפתח להצלחת התהליך הינו שינוי עמדותיהם והקניית ידע מקצועי לכלל האנשים בארגון, העוסקים במלאכת ההנגשה בכל הקשור לאנשים עם מוגבלות.

שותפים

עמותת נגישות ישראל

עמותת נגישות ישראל

עמותת נגישות ישראל הינה מוסד ללא כוונות רווח הפועל מאז 1999 השם לו למטרה לקדם את הנגישות בישראל, בכדי לשפר את איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות ובכך לאפשר השתלבותם בחברה בכבוד, בשוויון, בנוחות ובמקסימום עצמאות.

בשנים האחרונות עברו בכנסת תקנות רבות המקדמות ומחייבות שיפור בנגישות, גם בשירותי אינטרנט, זאת מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אשר נחקק בשנת 1998. החוקים והתקנות בנושא הנגישות הינם מורכבים, ולכן פיתחה עמותת נגישות ישראל הדרכות, קורסים וימי עיון כדי לפשט את תהליך ההנגשה ולהטמיע אותו בארגון באופן מיטבי. המפתח להצלחת התהליך הינו שינוי עמדותיהם והקניית ידע מקצועי לכלל האנשים בארגון, העוסקים במלאכת ההנגשה בכל הקשור לאנשים עם מוגבלות.

כניסה למשתתפי הכנס